Τι είναι οι μεταβλητές και πως μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σε ένα email;

Μάθε περισσότερα σχετικά με τις μεταβλητές σε ένα email παρακάτω


Οι μεταβλητές σε ένα email (για παράδειγμα {{COMPANY_NAME}} οπού δηλαδή θα αντικατασταθεί το πεδίο αυτό με το όνομα μιας εταιρείας) είναι ένας τρόπος να εισάγεις δυναμικά πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας στο email χωρίς να χρειάζεται να γράφεις ένα νεο email κάθε φορά που θέλεις να κάνεις μια αίτηση μέσω email σε μια εταιρεία. Στην παρούσα έκδοση οι μεταβλητές αυτές είναι:

{{ COMPANY_NAME }}

{{ JOB_TITLE }}

{{ JOB_LOCATION }}

{{ JOB_URL }}

{{ USER_FIRSTNAME }}

{{ USER_LASTNAME }}

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις μεταβλητές σε κάθε email που φτιάχνεις για να σταλθεί απο το Loopcv